CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI TRẺ
DC: 2025/40 QL1A, P.ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q.12

BẢNG BÁO GIÁ RƯỢU( đã có VAT)


1 Jonhnie Walker Blue Label(HQ 2.850.000) Chai 750ml 40% 2,350,000
2 Jonhnie Walker Gold Label(HQ 645.000) Chai 750ml 40% 610,000
3 Jonhnie Walker Black Label(HQ 425.000) Chai 750ml 40% 400,000
4 Jonhnie Walker Red Label(HQ 260.000) Chai 750ml 40% 220,000
5 Chivas 12 (HQ 620.000) Chai 700ml 43% 580,000
6 Chivas 18 (HQ 1.460.000) Chai 700ml 40% 1,400,000
7 Chivas 21 (HQ 2.750.000) Chai 700ml 40% 2,550,000
8 Cognac Hennessy VSOP(HQ 1.000.000) Chai 700ml 40% 950,000
9 Cognac Remy VSOP (HQ 800.000) Chai 700ml 40% 750,000
10 Philip Ce Remy Chai 700ml 40% 350,000
11 Wall street Whisky( có hộp 87,000) Chai 700ml 39% 85,000
12 Wall street Whisky Chai 350ml 39% 46,000
13 Wall street Whisky Chai 175ml 39% 27,000
14 Whisky Crow 99 Chai 700ml 35% 95,000
15 Whisky Crow 99 Chai 350ml 35% 50,000
16 Voka Akademicka Chai 700ml 40% 130,000
17 Voka Viking Chai 700ml 40% 75,000
18 Voka Sova Chai 700ml 39% 50,000
19 Voka Sova Chai 700ml 29% 45,000
20 Voka HN xanh lớn(94 Lò Đúc) Chai 750ml 39,5% 64,000
21 Voka HN xanh lớn(94 Lò Đúc) Chai 750ml 33% 57,000
22 Voka HN xanh nhỏ(94 Lò Đúc) Chai 300ml 29,5% 29,000
23 Voka Men Lớn Chai 500ml 39,5% 51,000
24 Voka Men Lớn Chai 500ml 29,5% 48,000
25 Voka Men nhỏ Chai 300ml 29,5% 29,000
26 Voka Siminoff Chai 700ml 39% 150,000
27 Bailey's (HQ 270.000) Chai 750ml 13% 250,000
28 Vang Passion cabernet sauvignon Chai 750ml 13,5% 97,000
29 Vang Passion classic Chai 750ml 13% 80,000
30 Vang maisson Chai 700ml 12% 85,000
31 Vang cep exquis Chai 750ml 12% 85,000
32 Vang Pháp 2009 Chai 750ml 12% 150,000
33 Vang Pháp Cellier de montigna A.O.C Chai 750ml 13% 60,000
34 Vang Đà Lạt đỏ(31 Ngô Văn Sở) Chai 750ml 12% 43,000
35 Vang Đà Lạt trắng(31 Ngô Văn Sở) Chai 750ml 12% 48,000
36 Vang Đà Lạt bịch (31 Ngô Văn Sở) Chai 3000ml 12% 160,000
37 Vang Đà Lạt Export(31 Ngô Văn Sở) Chai 750ml 12% 53,000
38 Vang Đà Lạt Strong wine(31 Ngô Văn Sở) Chai 750ml 16% 51,000
39 Vang Đà Lạt Superior (31 Ngô Văn Sở) Chai 750ml 12% 60,000
40 Sâm banh Việt Nam Chai 750ml 12% 20,000
41 Spy Wine cooler Chai 275ml 7% 23,000
42 Nước ép trái cây nho(táo) Chai 750ml 5% 50,000
43 Nước ép trái cây Pattriti Chai 750ml 5% 96,000
44 Cognac X.O Roy louis Chai 700ml 40% 1,079,000
45 Cognac Prunier X.O Royal Family(gỗ) Chai 750ml 40% 891,000
46 Cognac Prunier X.O ( Libertr Ngựa) Chai 700ml 40% 813,000
47 Cognac Prunier X.O Crytal Chai 750ml 40% 1,075,000
48 Cognac Prunier X.O Royal Five star Chai 750ml 40% 704,000
49 Cognac Prunier X.O Bahia Chai 350ml 39% 342,000
50 Brandy X.O Golf club chai 700ml 39% 120,000
51 Brandy VSOP Gofl Club Chai 700ml 39% 101,000
52 Brandy X.O Bonaparte Chai 700ml 39% 129,000
53 Brandy VSOP Bonaparte Chai 700ml 39% 109,000
54 Brandy X.O Cde Gourmont Chai 700ml 39% 129,000
55 Brandy X.O Cde Gourmont Special Chai 700ml 39% 394,000
56 Blended Whisky Gold King Chai 750ml 39% 76,000
57 Blended Whisky Gold King special Chai 750ml 39% 209,000
58 Blended Whisky Club House Chai 700ml 39,5% 79,000
59 Blended Whisky Club Robinson Chai 700ml 39% 97,000
60 Blended Whisky Diamond Club Chai 700ml 40% 92,000
61 Dak Rhum Chauvet ( Rum đỏ) Chai 1000ml 39% 124,000
62 white Rhum Chauvet ( Rum trắng) Chai 700ml 39% 81,000
63 Vodka Kermanoff Chai 700ml 39% 63,000
64 Vodka Baltika Chai 700ml 39% 91,000
65 Thánh Gióng Chai 750ml 29% 38,000
66 Gin Harpoon Chai 750ml 39% 80,000
67 ISC Whisky Chai 700ml 39% 56,000
68 ISC Brandy Chai 700ml 39% 56,000
69 ISC Rum Chai 700ml 39% 53,000
70 ISC Vodka Chai 700ml 39% 53,000
71 ISC Gin Chai 700ml 39% 53,000
72 Gin 175( Rum, Batika) Chai 175ml 39% 29,000
73 Brandy 175( Bona, Gourmont, Golf Club) Chai 175ml 39% 29,000
74 Monte Negro Melot Premium Chai 750ml 13% 121,000
75 Cantagua Cabernet Sauviginson Chai 750ml 13% 132,000
76 Cantagua Blend Oak Age Chai 750ml 13% 143,000
77 Hộp quà Brandy X.O Golf Club Chai 2*700ml 39% 240,000
78 Hộp quà Brandy V.O Bonaparte Chai 2*700ml 39% 258,000
79 Hộp quà Gold King Chai 700ml 39% 152,000
80 brandy Charme X.O Chai 750ml 39% 377,000
81 Brandy Dumas X.O Chai 3000ml 39% 2,300,000
82 Eiffel Tower Cordon Cognac 2l Chai 2000ml 39% 2,000,000
83 Brandy X.O Versailles Castle Chai 750ml 39% 490,000
84 Hôp quà Vodka Sova xanh Chai 750ml 39% 120,000
85 Hôp quà Vodka Sova đỏ Chai 750ml 29% 110,000
86 Hôp quà Bacdor Chai 450ml 13% 170,000
87 ST Remy Chai 750ml 39% 140,000

ĐỂ ĐẶT HÀNG, VUI LÒNG LIÊN HỆ: VŨ QUANG KHẢI
ĐT: 0902528697
EMAIL: [email protected]

Khách hang lấy số lượng nhiều sẽ được giảm giá, bảng giá sẽ được cập nhật thường xuyên.
[/color][/size][/font]